dissabte, 5 de gener de 2019

PONENT BIKE SERIES

PATROCINADOR OFICIAL

PUNTUACIONS FINS AL MOMENT DEL CAMPIONAT:
https://www.inscripcions.cat/ponentbikeseries2019/


  • LA PONENT BIKE SERIES és una xallenge de diferents marxes de BTT de les contrades de Ponent que iniciem el 2019.
  • L'objectiu d'aquest agrupament de marxes en una lligueta, és ajudar-nos, aconsellar-nos i col·laborar entre tots nosaltres, i al mateix temps donar-li un "toc" més competitiu.

  • El funcionament serà donar una  PUNTUACIÓ a cada marxa als participants que facin la RUTA LLARGA(Marathon), i/o la RUTA MITJANA(Rally) depenent de la posició obtinguda segons la seva categoria d'edat, fent 4 categories d'edat (s'explica en el reglament i puntuació). Les Puntuacións s'aniran sumant de forma automàtica.