REGLAMENT I PUNTUACIÓ


  •       Sistema de puntuació        Puntuaran per la Xallenge PONENT BIKE SERIES els participants que facin 3 o més marxes. (Només puntuen les Rutes MITJANES(RALLY) o les Rutes LLARGUES (MARATHON).  •      IMPORTANT:

      Els PARTICIPANTS alhora de inscriure's hauran de seleccionar OBLIGATORIAMENT quina RUTA faran el dia de la MARXA(Curta-Mitja-Llarga) i si ho fan amb E-bike o amb BTT.
       I podran canviar-ho, però en cap cas podran fer-ho la última setmana o el dia de la cursa, i  en cas de fer-ho NO podrán ser inclosos en la classificació, ni en la puntuació de la XALLENGE)


  • La Puntuació màxima i mínima serà la següent:
 LLARGA O MARATHON:
Puntuació màxima serà de 200 punts i la mínima de 100 punts, en cada categoria de edat.

MITJANA O RALLY: 
Puntuació màxima de 125 punts i la mínima de 67,5 punts, en cada categoria de edat.

Categories.-

Les categories de la Lliga seran les següents tant en categories masculines com femenines:

Veterà (nascuts l’any 1969 o abans)

- Màster (nascuts entre els anys 1968 i 1983)

- Sènior (nascuts entre els anys 1984 i 2000)

- Juvenil (nascuts del 2001 al 2015) només poden fer la Ruta Curta o Mitjana.

  •      El sistema de puntuació a cada cursa estarà basat en la suma de dos paràmetres: Puntuació per Temps i Puntuació per Posició.
a) Puntuació per Temps:
El primer participant de cada categoria obtindrà la (puntuació màxima) i la resta de participants que hagin acabat la prova dins el temps màxim establert per l’organització, obtindran una puntuació equivalent d'aplicar la següent fórmula:
Puntuació per Temps = Major de (((Temps 1r Classificat Categoria Participant / Temps Participant) * (puntuació màxima)) o (puntuació mínima)).
b) Puntuació per Posició:
El primer classificat de cada categoria obtindrà la (puntuació màxima) i la resta de participants que hagin acabat la prova dins el temps màxim establert per l’organització, obtindran (puntuació mínima) més la diferència entre la (puntuació màxima) i la (puntuació mínima) en proporció a la posició aconseguida dins la seva categoria respecte al total de participants de la categoria que hagin acabat la cursa. La fórmula de càlcul és la següent:
Puntuació per Posició = ((puntuació mínima) + ((((puntuació màxima) - (puntuació mínima)) / Total Participants) * (Total Participants + 1 - Posició Participant)))

       -Classificacions.- La classificació de la Lliga vindrà determinada per la suma de punts aconseguits per cada participant en les diferents proves en que hagi participat, fins un màxim de 4, cas de participar a les 5 proves es descartarà el pitjor resultat. La classificació serà per categoria, no hi haurà una classificació general.

-PREMIS-
Hi haurà premis per als tres primers classificats de cada categoria. ----.Aquests premis consistiran en un trofeu per als tres primers classificats de cada categoria tant masculines com femenines i

       pel primer classificat de cada categoria,  tant masculina com femenina, a part del trofeu, tindrà un maillot de la Ponent Bike Series i la Inscripció gratuïta per totes les marxes de l'edició de la PBS del 2020.


  •       Per tal de poder optar als premis de la Lliga cal que els participants hagin puntuat en un mínim TRES CURSES  i tenen la possibilitat de participar en Rutes Mitjana o Curtes de altres marxes de la Ponent BIKE Series.


  •       NOMÉS PUNTUARAN 4 MARXES DE LES 5, I EN CAS DE FER LES 5, ES PUNTUARÀ 0 PUNTS A LA QUE S'HAGI OBTINGUT PITJOR RESULTAT.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada